Υπηρεσίες

Ατομική ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι ένα ταξίδι που έχει την ικανότητα να μας οδηγήσει στην αυτοβελτίωση, τη γνωριμία με τον εαυτό μας, την επίλυση θεμάτων που μας ταλαιπωρούν λιγότερο ή περισσότερο καιρό και αποτελεί μια μοναδική διαδικασία για κάθε άνθρωπο. Σέβεται το ρυθμό του, τις ανάγκες του και την προσωπικότητά του και εστιάζει στο τώρα, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του από το πριν και τα βιώματα του παρελθόντος. Η ψυχοθεραπεία ενδείκνυται για θέματα όπως:
η κατάθλιψη, το άγχος, η διαχείριση τραυματικών γεγονότων ζωής, οι φοβίες, οι διατροφικές διαταραχές, τα ψυχοσωματικά προβλήματα, οι εμπειρίες κακοποίησης, τα θέματα αυτοκετίμησης, τα θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, οι ψυχωτικές διαταραχές, η απώλεια, το πένθος, κλπ.

 

Στήριξη/ συμβουλευτική

Η ψυχολογική υποστήριξη και η συμβουλευτική στοχεύουν περισσότερο στην άμεση ανακούφιση θεμάτων που απασχολούν τον άνθρωπο και είναι πιο στοχευμένες και καθοδηγητικές σε αυτό.

 

Διαχείριση χρόνιας νόσου

Οι σωματικές ασθένειες και ειδικά η ψυχική διαχείριση των προκλήσεων της χρόνιας νόσου είναι θέματα που συχνά χρειάζονται το δικό τους πλάνο στήριξης. Με μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό, παρέχεται εξειδικευμένη υποστήριξη σε ασθενείς, αλλά και σε συγγενείς και άτομα του περιβάλλοντός τους.

 

Συμβουλευτική γονέων

Ο ρόλος του γονέα είναι μια πρόκληση, από τη στιγμή που ξεκινά η διεκδίκησή του μέχρι και το κάθε λεπτό του μεγαλώματος των παιδιών. Μια εμπεριστατωμένη συμβουλευτική, εστιασμένη στο ηλικιακό φάσμα του κάθε παιδιού και με έμφαση στις λεπτομέρειες της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, μπορεί να ενισχύσει κατά πολύ το γονέα στο ρόλο του, αλλά και στις ενδοοικογενειακές σχέσεις.

 

Συμβουλευτική ζεύγους

Η σχέση μεταξύ των συντρόφων. Μοιάζει με ένα μαγικό ταξίδι αλλά και με έναν τρίτο οργανισμό που μεγαλώνει άλλοτε εύκολα και άλλοτε καλείται να περάσει από δύσκολα μονοπάτια. Η συμβουλευτική ζεύγους αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδικασία που επικεντρώνεται στην ίδια τη δομή της σχέσης, όπως διαμορφώνεται από τα 2 της μέλη.